อักษรย่อ ตัวย่อ คำย่อ และคำสั้น นั้นได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย อันเนื่องมาจากความที่อักษรย่อนั้นสั้นกว่า กระชับกว่าและจำได้ง่ายกว่าคำเต็ม ซึ่งมักจะยาวเฟื้อยเป็นกิโล ทำให้ยากต่อการจดจำและการออกเสียง โดยที่ตัวย่อนั้นนิยมนำมาใช้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน ปัจจุบันมีอักษรย่อที่นิยมใช้กันหลายร้อยหลายพันคำ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเราได้รวบรวมอักษรย่อ ตัวย่อ คำย่อ พร้อมความหมายและที่มาที่ไปไว้ให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษากัน โดยเราได้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ และจัดเรียงตามตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ให้ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาคำที่ต้องการ…

ทางลัดตัวย่อเรียงตามตัวอักษร

Sponsored Links

ตัวย่อล่าสุด...