sponsored links

อักษรย่อวัน ทั้งไทยและอังกฤษ

วัน หรือ DAY นั้นมีคำย่อที่นิยมใช้กันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ ภาษาไทย วันจันทร์ ….. ใช ...

Read More

ว.ด.ป., ว/ด/ป ย่อมาจากอะไร

ว.ด.ป., ว/ด/ป ย่อมาจาก วัน เดือน ปี อักษรย่อของ วัน เดือน ปี นั้น นิยมใช้กันอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1. ว. ...

Read More

วปอ. ย่อมาจากอะไร

วปอ. ย่อมาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระ ...

Read More

advertisement