sponsored links

ผอ.พศ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ผอ.พศ. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผอ.พศ. ย่อมาจาก ผู้อำนวยกา ...

Read More

ผวจ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผวจ. ย่อมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ข้าราชการระดับ 10 (นักปกครองระดับสูง) สัง ...

Read More

ผช.ผญบ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผช.ผญบ. ย่อมาจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของผู้ใหญ่บ้านใ ...

Read More

ผญบ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผญบ. ย่อมาจาก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน คือ ผู้บริหารท้องถิ่นในลำดับที่เล็กที่สุด โดยมีที่มาจากการเลื ...

Read More

ผกค. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ผกค. ย่อมาจาก ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ คือผู้ที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ...

Read More

ผบ.สส. ย่อมาจากอะไร

ผบ.สส. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นชื่อตำแหน่งผู้บัญคับบัญชาระดับบนสุด ...

Read More

ผบ.ทบ. ย่อมาจากอะไร

ผบ.ทบ. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารบก คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพบก (ทบ.) เป็นนา ...

Read More

ผบ.ทร. ย่อมาจากอะไร

ผบ.ทร. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเรือ (ทร.) ...

Read More

ผบ.ทอ. ย่อมาจากอะไร

ผบ.ทอ. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพอากาศ (ทอ ...

Read More

ผกก. ย่อมาจากอะไร

ผกก. ย่อมาจาก ผู้กำกับ ผกก. หรือ ผู้กำกับนี้ ใช้ได้ทั้งกับผู้กำกับการแสดงหนังหรือละคร และผู้กำกับกา ...

Read More

advertisement