sponsored links

ตร.กม. ย่อมาจากอะไร มีค่าเท่าไหร่

อักษรย่อ คำเต็ม ตร.กม. ตารางกิโลเมตร ตร.กม. ย่อมาจาก ตารางกิโลเมตร ตารางกิโลเมตร คือ หน่ ...

Read More

ตรอ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ตรอ. ย่อมาจาก สถานตรวจสภาพรถเอกชน สถานตรวจสภาพรถเอกชน คือ สถานตรวจสภาพรถซึ่งดำเนินการโดยเอกชน ซึ่งไ ...

Read More

อักษรย่อยศตำรวจ มีอะไรบ้าง

ยศของข้าราชการตำรวจและทหารมักใช้เป็นตัวย่อ ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ไม่คุ้นเคยเห็นแล้วจะรู้สึกปวดเศียรเวียน ...

Read More

ตชด. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ตชด. ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตชด. เรามักคุ้นเคยกันในชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า “ตำรวจต ...

Read More

ตลท. ย่อมาจากอะไร

ตลท. ย่อมาจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท. คือ ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบ ...

Read More

ตม. ย่อมาจากอะไร

ตม. ย่อมาจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม. คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 ภ ...

Read More

ตร.ว. ย่อมาจากอะไร

ตร.ว. ย่อมาจาก ตารางวา โดยที่หน่วย “วา” มีขนาดเท่ากับ 2 เมตร ตารางวา หมายถึง เนื้อที่เม ...

Read More

ตร.ม. ย่อมาจากอะไร

ตร.ม. ย่อมาจาก ตารางเมตร ตารางเมตร หมายถึง ขนาดของเนื้อที่มื่อนำความยาว (ในหน่วยเมตร) มาคูณความกว้า ...

Read More

advertisement