1 ปต. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

1 ปต.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง

หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 1 ปต.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "1 ปต. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"