ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

คำย่อคือ (ม.ป.ป.)

 ภาพประกอบ

  • ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ย่อมาจาก (ม.ป.ป.)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ป.ม. ม. ม.ป. (ม.ป.พ.) ม.ป.ว. ม.อ.ปัตตานี มก. มค มพด. มล. มิ.ย. มี.ค.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"