โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว

ชื่อโรงเรียน

คำย่อคือ ทตป.1

คำย่อคือ ท.ต.ป.1

แนะนำคำนี้โดย ปรัชญประพฤติ

 ภาพประกอบ

  • โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ย่อมาจาก ทตป.1 หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ย่อมาจาก ท.ต.ป.1 หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

1 ปต. ต.ท. ท.จ. ท.จ.ว. ท.ด. ท.บ. ท.ป.๑ ท.ม. ท.๑ ทต. ป.ท.ท. ปตท.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"