อักษรย่อ

โรงพยาบาล คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

โรงพยาบาล

คำย่อคือ รพ.

 ภาพประกอบ

  • โรงพยาบาล คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ โรงพยาบาล ย่อมาจาก รพ.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

กกล.รพน. กอ.รพน. ร.ต.ท. ร.ต.อ. ร.พ. ร.ฟ.ล. รจล. รถ. รป.บ. รพช. รมต. รศ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โรงพยาบาล"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"