อักษรย่อ

โทรศัพท์ คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

โทรศัพท์

คำย่อคือ โทร.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โทรศัพท์ หมายถึง:

  1. น. ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนําโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสําคัญ. (อ. telephone), คำว่าโทรศัพท์ที่อยู่หน้าหมายเลขโทรศัพท์มักเขียนย่อว่า โทร. ออกเสียงว่า [โท]. (ปาก) ก. พูดติดต่อกันทางโทรศัพท์.

 ภาพประกอบ

  • โทรศัพท์ คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ โทรศัพท์ ย่อมาจาก โทร.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โทรศัพท์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"