โทร. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

โทร.

ย่อมาจาก โทรศัพท์

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย โทร.

  1. โทรศัพท์ หมายถึง น. ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนําโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสําคัญ. (อ. telephone), คำว่าโทรศัพท์ที่อยู่หน้าหมายเลขโทรศัพท์มักเขียนย่อว่า โทร. ออกเสียงว่า [โท]. (ปาก) ก. พูดติดต่อกันทางโทรศัพท์.

 ภาพประกอบ

  • โทร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ โทร. ย่อมาจาก โทรศัพท์

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ก.ข.ว. กก.ว. กศ.บป. คมส. บกข.ป. บสส. รร.จอ. รร.นร. รร.นอ. อบจ. ม.ม.ก. โปรดเกล้าฯ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โทร."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"