เภสัชกรหญิง คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

เภสัชกรหญิง

คำย่อคือ ภญ.

หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)

คำย่อคือ ภกญ.

หมายเหตุ (เดิมใช้ ภญ.)

 ภาพประกอบ

  • เภสัชกรหญิง คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ เภสัชกรหญิง ย่อมาจาก ภญ. หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
  • เภสัชกรหญิง คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ เภสัชกรหญิง ย่อมาจาก ภกญ. หมายเหตุ (เดิมใช้ ภญ.)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

กภ.กบ. กภ.กส. กภ.ชย. กภ.สฎ. กภ.สพ. ญ. ภ. ภ.ญ. ภ.บ.ท.๕ ภ.ป.ร. ภ.พ. ภ.สถ.บ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เภสัชกรหญิง"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"