ออทิสติก คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

ออทิสติก

โรคภัย

คำย่อคือ อทก.

หมายเหตุ โรคที่เกิดจากการเรียนรู้

 ภาพประกอบ

  • ออทิสติก คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ ออทิสติก ย่อมาจาก อทก. หมายเหตุ โรคที่เกิดจากการเรียนรู้ หมวด โรคภัย หมวด โรคภัย

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ทก ทก.ด. ทก.บ. ทก.ม. ทกท. สทก. หน.ทกศ. อ. อ.ก.ค. อ.อ. อจ. อจญ.


 แท็ก โรคภัย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ออทิสติก"

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"