อสร., อ.ส.ร. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ อสร., อ.ส.ร.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

อสร.

ย่อมาจาก องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

อักษรย่อ

อ.ส.ร.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 ภาพประกอบ

  • อสร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ อสร. ย่อมาจาก องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
  • อสร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ อ.ส.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ธอส. อ.ก.ค. อ.ส.ท. อจ. อจญ. อปพร. อส. อส.กร. อส.รด. อสกท. อสค. อสช

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อสร."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"