อพป. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

อพป.

ย่อมาจาก หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

 ภาพประกอบ

  • อพป. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ อพป. ย่อมาจาก หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ป. ป.ป. ป.ป.ป. ปป. อ.ก.ค. อจ. อจญ. อปพร. อพช. อพท. อพวช. อสกท.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อพป."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"