อปพร. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

อปพร.

ย่อมาจาก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 ภาพประกอบ

  • อปพร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ อปพร. ย่อมาจาก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

จ.พ. บพร. พ.จ.ว. พร. พร.พ. พรร. ม.พ.ร. หน.พร. อ.ก.ค. อจ. อจญ. อสกท.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อปพร."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"