อบจ. ม.ม.ก. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

อบจ. ม.ม.ก.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมัธยมเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แนะนำคำนี้โดย tanachai

 ภาพประกอบ

  • อบจ. ม.ม.ก. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ อบจ. ม.ม.ก. ย่อมาจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมัธยมเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หมวด ชื่อโรงเรียน จังหวัด ภูเก็ต หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

จ.ม. ม.ก.จ ม.จ. อ.ก.ค. อ.ส.ท. อ.ส.ม.ท. อจ. อจญ. อบจ. ม.ก. อปพร. อสกท. อสค.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อบจ. ม.ม.ก."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"