อทก. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

อทก.

โรคภัย

ย่อมาจาก ออทิสติก

หมายเหตุ โรคที่เกิดจากการเรียนรู้

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อทก.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อทก. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"