อทก. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

อทก.

โรคภัย

ย่อมาจาก ออทิสติก

หมายเหตุ โรคที่เกิดจากการเรียนรู้

 ภาพประกอบ

  • อทก. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ อทก. ย่อมาจาก ออทิสติก หมายเหตุ โรคที่เกิดจากการเรียนรู้ หมวด โรคภัย หมวด โรคภัย

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ทก ทก.ด. ทก.บ. ทก.ม. ทกท. สทก. หน.ทกศ. อ. อ.ก.ค. อ.อ. อจ. อจญ.


 แท็ก โรคภัย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อทก."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"