องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

คำย่อคือ อ.ส.ม.ท.

 ภาพประกอบ

  • องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ย่อมาจาก อ.ส.ม.ท.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ท.ม. ท.อ.ส. ม.ท. ส.ส.อ. ส.อ.ท. ส.อ.ม. อ.ก.ค. อ.ส.ท. อจ. อจญ. อปพร. อสกท.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"