อักษรย่อ

องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

คำย่อคือ อสร.

 ภาพประกอบ

  • องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป ย่อมาจาก อสร.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ธอส. อ.ก.ค. อ.ส.ร. อจ. อจญ. อปพร. อส. อส.กร. อส.รด. อสกท. อสค. อสช

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"