อักษรย่อ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คำย่อคือ ขสมก.

หมายเหตุ (เดิมใช้ ขส.มก.)

 ภาพประกอบ

  • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ย่อมาจาก ขสมก. หมายเหตุ (เดิมใช้ ขส.มก.)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ก.ข. กข. ข.ก. ข.ก.๒ ข.ข. ขก ขคท. ขทร. ขบด. ข้าฯ สม. สมก.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"