ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

คำย่อคือ หสน.

 ภาพประกอบ

  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ย่อมาจาก หสน.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หค.พภษ. หน.กฬ. หน.ธกร. หน.ธนช. หน.บนช. หภ.คพธ. หภ.ตล. หภ.มรอ. หภ.วซ. หภ.อก. หภ.อม. หส.คกม.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"