อักษรย่อ

หนังสือพิมพ์ คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

หนังสือพิมพ์

คำย่อคือ นสพ., น.ส.พ.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หนังสือพิมพ์ หมายถึง:

  1. น. สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปรกติออกเป็นรายวัน; (กฎ) สิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม.

 ภาพประกอบ

  • หนังสือพิมพ์ คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ หนังสือพิมพ์ ย่อมาจาก นสพ., น.ส.พ.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หนังสือพิมพ์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"