อักษรย่อ

ส.ส. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ส.ส.

ย่อมาจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่

ย่อมาจาก โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา จังหวัดแพร่

ย่อมาจาก โรงเรียนวัดสีสุก กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ย่อมาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

 ภาพประกอบ

  • ส.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ส. ย่อมาจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • ส.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ส.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ส.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ส.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา จังหวัดแพร่ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ส.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนวัดสีสุก กรุงเทพมหานคร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ส.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ส.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ส.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ส.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ส. ส.ต. ส.ว. ส.ส.๒ สกว. สขร. สตง. สถ.บ. สปรส. สปศ. สภ. สวญ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ส.ส."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"