ส.ว. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ส.ว.

ย่อมาจาก สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ (ปาก) วุฒิสมาชิก

Posted on by Admin

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสร้างคอมวิทยา จังหวัดอุดรธานี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสุคิรินวิทยา จังหวัดนราธิวาส

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสากเหล็กวิทยา จังหวัดพิจิตร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสรรพยาวิทยา จังหวัดชัยนาท

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสิงหวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนแสนตอวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสามโก้วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสลกบาตรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสามหมอวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสามผงวิทยาคม จังหวัดนครพนม

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสว่างวิทยา จังหวัดตาก

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา จังหวัดยโสธร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสามพร้าววิทยา จังหวัดอุดรธานี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสีดาวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จังหวัดน่าน

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จังหวัดสุรินทร์

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สมาชิกวุฒิสภา หมายถึง:

 1. น. สมาชิกของวุฒิสภา, (ปาก) วุฒิสมาชิก.

 ภาพประกอบ

 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.
 • ส.ว.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ส.ว. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"