อักษรย่อ

สมาชิกสภาจังหวัด คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

สมาชิกสภาจังหวัด

คำย่อคือ สจ.

หมายเหตุ (เดิมใช้ ส.จ.)

 ภาพประกอบ

  • สมาชิกสภาจังหวัด คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ สมาชิกสภาจังหวัด ย่อมาจาก สจ. หมายเหตุ (เดิมใช้ ส.จ.)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

จ.จ. จ.จ.จ. จ.ส. จ.ส.ต. ส.จ. ส.ต. สกว. สขร. สจ. สตง. สถ.บ. สปรส.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สมาชิกสภาจังหวัด"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"