สภ., ส.ภ. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ สภ., ส.ภ.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

สภ.

ย่อมาจาก สถานีตำรวจภูธร

อักษรย่อ

ส.ภ.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ย่อมาจาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ย่อมาจาก โรงเรียนสุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์

 ภาพประกอบ

  • สภ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ สภ. ย่อมาจาก สถานีตำรวจภูธร
  • สภ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ภ. ย่อมาจาก โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • สภ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ภ. ย่อมาจาก โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • สภ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ภ. ย่อมาจาก โรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • สภ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ภ. ย่อมาจาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • สภ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.ภ. ย่อมาจาก โรงเรียนสุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ภ.ส.ค. ศ.ภ.ส. ส.ต. ส.ท.ภ ส.ภ.พ. ส.ภ.๒ สกว. สขร. สตง. สถ.บ. สปรส. สพภ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สภ."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"