อักษรย่อ สจ., ส.จ.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

สจ., ส.จ. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

สจ.

ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด

หมายเหตุ (เดิมใช้ ส.จ.)

Posted on by Admin

ย่อมาจาก วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า

หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

Posted on by Admin

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Posted on by panntri

แนะนำคำนี้โดย panntri

อักษรย่อ

ส.จ.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีจุลนาค กรุงเทพมหานคร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนสบจางวิทยา จังหวัดลำปาง

Posted on by Admin

แนะนำคำนี้โดย panntri

 รู้หรือไม่?

  1. สจ. โรงเรียนอะไร?

    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ภาพประกอบ

  • สจ.
  • สจ.
  • ส.จ.
  • ส.จ.
  • ส.จ.
  • ส.จ.
  • สจ.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "สจ. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"