สจ., ส.จ. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ สจ., ส.จ.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

สจ.

ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด

หมายเหตุ (เดิมใช้ ส.จ.)

ย่อมาจาก วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า

หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำคำนี้โดย panntri

อักษรย่อ

ส.จ.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี

ย่อมาจาก โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม

ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีจุลนาค กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนสบจางวิทยา จังหวัดลำปาง

แนะนำคำนี้โดย panntri

 รู้หรือไม่?

  1. สจ. โรงเรียนอะไร?

    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ภาพประกอบ

  • สจ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ สจ. ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด หมายเหตุ (เดิมใช้ ส.จ.)
  • สจ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ สจ. ย่อมาจาก วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
  • สจ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.จ. ย่อมาจาก โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • สจ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.จ. ย่อมาจาก โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม หมวด ชื่อโรงเรียน จังหวัด สมุทรสงคราม หมวด ชื่อโรงเรียน
  • สจ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.จ. ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีจุลนาค กรุงเทพมหานคร หมวด ชื่อโรงเรียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร หมวด ชื่อโรงเรียน
  • สจ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ส.จ. ย่อมาจาก โรงเรียนสบจางวิทยา จังหวัดลำปาง หมวด ชื่อโรงเรียน จังหวัด ลำปาง หมวด ชื่อโรงเรียน
  • สจ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ สจ. ย่อมาจาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมวด ชื่อโรงเรียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

จ.จ. จ.จ.จ. จ.ส. จ.ส.ต. ส.ต. สกว. สขร. สตง. สถ.บ. สปรส. สปศ. สภ.


 แท็ก สจ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สจ."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"