วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า

คำย่อคือ สจ.

หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

 ภาพประกอบ

  • วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า ย่อมาจาก สจ. หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

จ.จ. จ.จ.จ. จ.ส. จ.ส.ต. ส.จ. ส.ต. สกว. สขร. สจ. สตง. สถ.บ. สปรส.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า"

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"