วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า

คำย่อคือ สจ.

หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า คำย่อคือ? แปลว่า?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"