อักษรย่อ

รัฐมนตรี คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

รัฐมนตรี

คำย่อคือ รมต.

หมายเหตุ (เดิมใช้ ร.ม.ต.)

 ภาพประกอบ

  • รัฐมนตรี คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ รัฐมนตรี ย่อมาจาก รมต. หมายเหตุ (เดิมใช้ ร.ม.ต.)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ครม. ต. ต.ต. นรม. ร.ต.ท. ร.ต.อ. รจล. รป.บ. รม. รมช. รมน. รมว.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รัฐมนตรี"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"