อักษรย่อ

รพ., ร.พ. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ รพ., ร.พ.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

รพ.

ย่อมาจาก โรงพยาบาล

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย รพ.

  1. โรงพยาบาล หมายถึง น. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจ รักษา และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และมีเตียงสำหรับรับคนไข้เข้าพักรักษาตัวด้วย.

อักษรย่อ

ร.พ.

ย่อมาจาก โรงพิมพ์

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

ย่อมาจาก โรงเรียนรัตนพลวิทยา จังหวัดสงขลา

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย รพ.

  1. โรงพิมพ์ หมายถึง น. สถานที่พิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ.

 ภาพประกอบ

  • รพ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ รพ. ย่อมาจาก โรงพยาบาล
  • รพ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ร.พ. ย่อมาจาก โรงพิมพ์
  • รพ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ร.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • รพ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ร.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนรัตนพลวิทยา จังหวัดสงขลา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

กกล.รพน. กอ.รพน. ร.ต.ท. ร.ต.อ. ร.ฟ.ล. รจล. รถ. รป.บ. รพช. รมต. รศ. รอง คนต.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รพ."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"