ม.ป. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ม.ป.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนมีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ จังหวัดสงขลา

ย่อมาจาก โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ภาพประกอบ

  • ม.ป. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ป. ย่อมาจาก โรงเรียนมีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ม.ป. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ป. ย่อมาจาก โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ จังหวัดสงขลา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ม.ป. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ป. ย่อมาจาก โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ป.ม. ม. (ม.ป.ป.) (ม.ป.พ.) ม.ม. ม.อ.ปัตตานี มก. มค มพด. มล. มิ.ย. มี.ค.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ม.ป."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"