ม.จ. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ม.จ.

ย่อมาจาก หม่อมเจ้า

Posted on by Admin

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม จังหวัดตาก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หม่อมเจ้า หมายถึง:

  1. น. คํานําหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์.

 ภาพประกอบ

  • ม.จ.
  • ม.จ.
  • ม.จ.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ม.จ. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"