ม.ก.จ ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ม.ก.จ

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จังหวัดยโสธร

ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน

ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี

 ภาพประกอบ

  • ม.ก.จ ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ก.จ ย่อมาจาก โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ม.ก.จ ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ก.จ ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ม.ก.จ ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ก.จ ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จังหวัดยโสธร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ม.ก.จ ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ก.จ ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ม.ก.จ ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ก.จ ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

จ.ม. ม. ม.จ. ม.อ.ปัตตานี มก. มค มพด. มล. มิ.ย. มี.ค. อบจ. ม.ก. อบจ. ม.ม.ก.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ม.ก.จ"

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"