มัธยมศึกษา คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

มัธยมศึกษา

คำย่อคือ ม.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย มัธยมศึกษา หมายถึง:

  1. [มัดทะยมมะ-, มัดทะยม-] น. การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา.

 ภาพประกอบ

  • มัธยมศึกษา

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "มัธยมศึกษา"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"