อักษรย่อ มว., ม.ว.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

มว., ม.ว. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

มว.

ย่อมาจาก หมวด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หมวด หมายถึง:

 1. [หฺมวด] น. กลุ่มที่ประกอบด้วยหลายหมู่ เช่น หมวดหนังสือ วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหมู่หนังสือเคมี หมู่หนังสือฟิสิกส์ เป็นต้น; กำลังพลของทหาร ตำรวจ เป็นต้น มีจำนวนไม่เกิน ๔ หมู่ มีหัวหน้าเรียกว่า ผู้บังคับหมวด หรือทั่ว ๆ ไปเรียกว่า ผู้หมวด, ถ้าเป็นทหารบกหรือตำรวจจะต้องมียศเป็นร้อยตรี ร้อยโท หรือร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท, ถ้าเป็นทหารเรือหรือทหารอากาศจะต้องมียศเป็นเรือตรี เรือโท; เรียกสิ่งที่ขมวดไว้เป็นจุกเดียวกัน.

อักษรย่อ

ม.ว.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดชุมพร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จังหวัดสุโขทัย

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเมตตาวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเมธีชุนหะวัณวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จังหวัดแพร่

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร จังหวัดน่าน

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ลานวิทยา จังหวัดปัตตานี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองบัววิทยา จังหวัดสุรินทร์

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดลำปาง

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนมะค่าวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

 • มว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.
 • ม.ว.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "มว. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"