(ม.ป.พ.), มป.พ. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ (ม.ป.พ.), มป.พ.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

(ม.ป.พ.)

ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์

อักษรย่อ

มป.พ.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ จังหวัดลำปาง

 ภาพประกอบ

  • (ม.ป.พ.) ย่อมาจาก?, อักษรย่อ (ม.ป.พ.) ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
  • (ม.ป.พ.) ย่อมาจาก?, อักษรย่อ มป.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ จังหวัดลำปาง หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

พ.ม. ม. ม.พ. ม.พ.พ. ม.อ.ปัตตานี มก. มค มธก. มพด. มล. มิ.ย. มี.ค.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(ม.ป.พ.)"

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"