(ม.ป.ป.) ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

(ม.ป.ป.)

ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

 ภาพประกอบ

  • (ม.ป.ป.) ย่อมาจาก?, อักษรย่อ (ม.ป.ป.) ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ป.ม. ม. ม.ป. (ม.ป.พ.) ม.ป.ว. ม.อ.ปัตตานี มก. มค มพด. มล. มิ.ย. มี.ค.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(ม.ป.ป.)"

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"