ม.จ. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ม.จ.

ย่อมาจาก หม่อมเจ้า

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม จังหวัดตาก

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ม.จ.

  1. หม่อมเจ้า หมายถึง น. คํานําหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์.

 ภาพประกอบ

  • ม.จ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.จ. ย่อมาจาก หม่อมเจ้า
  • ม.จ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.จ. ย่อมาจาก โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ม.จ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.จ. ย่อมาจาก โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม จังหวัดตาก หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

จ.ม. จ.ม.ว. จภ.ม. ด.ม.จ. ม. ม.ก.จ ม.จ.ค. ม.จ.ว. ม.อ.ปัตตานี มพด. มล. มิ.ย.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ม.จ."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"