อักษรย่อ

ม. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ม.

ย่อมาจาก หมู่บ้าน

ย่อมาจาก มัธยมศึกษา

ย่อมาจาก เมตร

ย่อมาจาก มหาวิทยาลัย

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ม.

  1. หมู่บ้าน หมายถึง (กฎ) น. ท้องที่ที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง.

 ภาพประกอบ

  • ม. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม. ย่อมาจาก หมู่บ้าน
  • ม. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม. ย่อมาจาก มัธยมศึกษา
  • ม. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม. ย่อมาจาก เมตร
  • ม. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม. ย่อมาจาก มหาวิทยาลัย

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

คศ.ม. น.ม.ม. พบ.ม. ม.ม. ม.ม.ว. ม.อ.ปัตตานี มก. มค มพด. มล. มิ.ย. มี.ค.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ม."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"