อักษรย่อ

ภญ., ภ.ญ. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ ภญ., ภ.ญ.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

ภญ.

ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง

หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)

อักษรย่อ

ภ.ญ.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม

 ภาพประกอบ

  • ภญ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ภญ. ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
  • ภญ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ภ.ญ. ย่อมาจาก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

กภ.กบ. กภ.กส. กภ.ชย. กภ.สฎ. กภ.สพ. ญ. ภ. ภ.บ.ท.๕ ภ.ป.ร. ภ.พ. ภ.สถ.บ. ภกญ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ภญ."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"