อักษรย่อ ภญ., ภ.ญ.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภญ., ภ.ญ. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ภญ.

ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง

หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)

Posted on by Admin

อักษรย่อ

ภ.ญ.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ภญ.
  • ภ.ญ.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ภญ. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"