อักษรย่อ

พ.ร. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

พ.ร.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จังหวัดจันทบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

ย่อมาจาก โรงเรียนพัชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

ย่อมาจาก โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่50 ลพบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ย่อมาจาก โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์

ย่อมาจาก โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ จังหวัดมุกดาหาร

ย่อมาจาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

ย่อมาจาก โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร

 ภาพประกอบ

  • พ.ร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ พ.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จังหวัดจันทบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • พ.ร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ พ.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • พ.ร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ พ.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนพัชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • พ.ร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ พ.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่50 ลพบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • พ.ร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ พ.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • พ.ร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ พ.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • พ.ร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ พ.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ จังหวัดมุกดาหาร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • พ.ร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ พ.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • พ.ร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ พ.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

พ.ค. พ.ต.อ. พ.พ.ร. พ.ร.ก. พขต. พคก. พณ.บ. พณ.ม. พท. พธ.ม. พล.ต. ร.พ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พ.ร."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"