พระราชบัญญัติ คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

พระราชบัญญัติ

คำย่อคือ พ.ร.บ.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พระราชบัญญัติ หมายถึง:

  1. (กฎ) น. บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา.

 ภาพประกอบ

  • พระราชบัญญัติ

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระราชบัญญัติ คำย่อคือ? แปลว่า?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"