อักษรย่อ

พมจ. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

พมจ.

ย่อมาจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 ภาพประกอบ

  • พมจ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ พมจ. ย่อมาจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

พ.ค. พ.ต.อ. พ.ร.ก. พขต. พคก. พณ.บ. พณ.ม. พท. พธ.ม. พล.ต. พล.อ.จ. พล.อ.ต.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พมจ."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"