ผู้อำนวยการ คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

ผู้อำนวยการ

คำย่อคือ ผอ.

 ภาพประกอบ

  • ผู้อำนวยการ คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ ผู้อำนวยการ ย่อมาจาก ผอ.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ผ.อ. ผกค. ผช. ผช.ผอ. ผต.มท. ผอ. ผอ.ภพ. ผอ.ภษ. ผอ.สพก. ผอ.สวก. ผอ.สห. ผอ.อส.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผู้อำนวยการ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"