ผอ., ผ.อ. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ ผอ., ผ.อ.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

ผอ.

ย่อมาจาก ผู้อำนวยการ

ย่อมาจาก ผู้อำนวยการกอง

ย่อมาจาก ไอศกรีม ประเภทผลิต

หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

อักษรย่อ

ผ.อ.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนเผยอิง กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงอิสลาม จังหวัดนครนายก

 ภาพประกอบ

  • ผอ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ผอ. ย่อมาจาก ผู้อำนวยการ
  • ผอ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ผอ. ย่อมาจาก ผู้อำนวยการกอง
  • ผอ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ผอ. ย่อมาจาก ไอศกรีม ประเภทผลิต หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
  • ผอ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ผ.อ. ย่อมาจาก โรงเรียนเผยอิง กรุงเทพมหานคร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ผอ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ผ.อ. ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงอิสลาม จังหวัดนครนายก หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ผกค. ผช. ผช.ผอ. ผต.มท. ผบ. ผบก.น. ผอ.ภพ. ผอ.ภษ. ผอ.สพก. ผอ.สวก. ผอ.สห. ผอ.อส.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผอ."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"