ป.ม. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ป.ม.

ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม

Posted on by Admin

ย่อมาจาก ปริมาตร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

Posted on by Admin

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนวัดปากน้ำละแม จังหวัดชุมพร

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปริมาตร หมายถึง:

  1. [ปะริมาด] น. ขนาดของสิ่งใด ๆ ที่มีรูปทรง ๓ มิติ และระบุปริมาณเป็นหน่วยลูกบาศก์ เช่น ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ฟุต.

 ภาพประกอบ

  • ป.ม.
  • ป.ม.
  • ป.ม.
  • ป.ม.
  • ป.ม.
  • ป.ม.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ป.ม. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"