ป.ป.ป. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ป.ป.ป.

ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)

 ภาพประกอบ

  • ป.ป.ป. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ป.ป.ป. ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ป. ป.ป. ป.ป.ช. ป.ป.ร. ป.ป.ส. ปกน. ปกม. ปจ. ปท. ปป. ปร. ปรส.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ป.ป.ป."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"