อักษรย่อ

ปตท. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ปตท.

ย่อมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 ภาพประกอบ

  • ปตท. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ปตท. ย่อมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ต.ท. ต.ป. ต.อ.พ.ปท. ท.ด. ท.ต.ป.1 ท.บ. ท.ม. ทต. ทตป.1 ป. ป.ต. ป.ท.ท.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปตท."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"