อักษรย่อ

บ.ข.ส. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

บ.ข.ส.

ย่อมาจาก บริษัทขนส่งจำกัด

 ภาพประกอบ

  • บ.ข.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ บ.ข.ส. ย่อมาจาก บริษัทขนส่งจำกัด

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

บ. บ.ข. บ/ช บ.ด.ท. บกนท. บข.พ. บขต. บขถ. บขส. บบส. บลจ. บสข.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "บ.ข.ส."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"