น.น. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

น.น.

ย่อมาจาก น้ำหนัก

Posted on by Admin

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" จังหวัดปทุมธานี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองกราดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย น้ำหนัก หมายถึง:

  1. น. ความหนักของสิ่งต่าง ๆ, ความสําคัญ เหตุผล หรือพยานหลักฐาน เป็นต้น ที่ควรแก่การเชื่อถือ หรือที่จูงใจให้เชื่อถือ.

 ภาพประกอบ

  • น.น.
  • น.น.
  • น.น.
  • น.น.
  • น.น.
  • น.น.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "น.น. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"